BHP.pl Moje konto  
  Katalog » materiały szkoleniowe » podręczniki » KaBe Moje konto     
Kategorie
książki (282)
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (81)
materiały szkoleniowe (186)
» instruktaże (52)
» podręczniki (132)
» prezentacje (1)
» testy (1)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy KaBe
Producent KaBe, Krosno
Cena brutto: 76,00 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu

Książka zawiera opisy budowy i działania żurawi oraz ich podział według podstawowych cech konstrukcyjnych i przeznaczenia. Omówiono szczegółowo zespoły i podzespoły żurawi (wyposażenie elektryczne, układy hydrauliczne, konstrukcje nośne, podwozia, podstawy, mechanizmy napędowe, urządzenia zabezpieczające). Przedstawiono też zasady i sposoby montażu żurawi oraz ich konserwacji, a także wymagania w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy.
Książka przeznaczona jest dla konserwatorów i montażystów żurawi oraz dla innych osób zajmujących się zawodowo eksploatacją żurawi.

Spis treści


 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
 1.1. Wprowadzenie
 1.2. Charakterystyka ogólna poszczególnych rodzajów żurawi
 1.2.1. Żurawie wspornikowe
 1.2.2. Żurawie masztowe (derricki)
 1.2.3. Żurawie pokładowe
 1.2.4. Żurawie pływające
 1.2.5. Żurawie kolejowe
 1.2.6. Żurawie bramowe i półbramowe
 1.2.7. Żurawie samojezdne
 1.2.8. Żurawie wieżowe
 1.3. Budowa i charakterystyka techniczna typowych konstrukcji żurawi samojezdnych
 1.3.1. Charakterystyka techniczna i podział żurawi samojezdnych
 1.3.2. Żurawie samochodowe
 1.3.3. Żurawie samojezdne kołowe terenowe
 1.3.4. Żurawie samojezdne gąsienicowe
 1.3.5. Żurawie samojezdne przemysłowe
 1.3.6. Żurawie przeładunkowe
 1.3.7. Żurawie samojezdne portowe
 1.3.8. Żurawie samojezdne z osprzętem roboczym o specjalnej konfiguracji
 1.4. Budowa i charakterystyka techniczna typowych konstrukcji żurawi wieżowych
 1.4.1. Zastosowanie, charakterystyka i podział żurawi wieżowych
 1.4.2. Żurawie wieżowe montowane w częściach
 1.4.3. Żurawie wieżowe samomontujące
 1.5. Grupy natężenia pracy żurawi
 1.5.1. Grupy klasyfikacyjne dźwignic jako całości
 1.5.2. Grupy natężenia pracy mechanizmów dźwignic
 1.5.3. Klasyfikacja żurawi samojezdnych i ich mechanizmów
 1.5.4. Klasyfikacja żurawi wieżowych i ich mechanizmów
 1.6. Parametry techniczne żurawi
 1.6.1. Parametry podstawowe
 1.6.2. Prędkość ruchów roboczych
 2. DOZÓR TECHNICZNY
 2.1. Przepisy ogólne o dozorze technicznym
 2.2. Dozór techniczny żurawi
 2.2.1. Wymagania ogólne
 2.2.2. Rodzaje, zakres i terminy badań technicznych
 2.2.3. Obowiązki użytkowników żurawi wynikające z wymagań przepisów dozoru technicznego
 2.2.4. Przepisy karne ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
 2.3. Uprawnienia do obsługi żurawi
 2.4. Uprawnienia do konserwacji żurawi
 2.4.1. Wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na konserwatorów żurawi
 2.4.2. Kategorie uprawnień konserwatorów
 2.4.3. Tryb sprawdzania kwalifikacji konserwatorów
 2.5. Wymagania dyrektywy 98/37/WE dotyczącej maszyn
 3. STATECZNOŚĆ ŻURAWI
 3.1. Wprowadzenie
 3.2. Stateczność żurawi samojezdnych
 3.3. Stateczność żurawi wieżowych
 3.4. Badania stateczności
 3.5. Czynniki wpływające na stateczność
 3.5.1. Przeciążenie żurawia
 3.5.2. Obciążenia dodatkowe
 3.5.3. Obciążenie wiatrem
 3.5.4. Miejsce pracy
 4. ELEMENTY ŻURAWI
 4.1. Liny stalowe
 4.1.1. Zastosowanie lin
 4.1.2. Budowa lin
 4.1.3. Dobór i obliczanie wytrzymałości lin
 4.1.4. Mocowanie lin
 4.2. Bębny i krążki linowe
 4.3. Koła jezdne i szyny
 4.4. Haki i zblocza hakowe
 4.5. Chwytaki
 4.6. Chwytniki elektromagnetyczne
 4.7. Sprzęgła
 4.8. Zespoły hamulcowe
 5. NAPĘD I STEROWANIE ELEKTRYCZNE
 5.1. Charakterystyka ogólna
 5.2. Silniki i układy napędowe
 5.2.1. Silniki asynchroniczne indukcyjne
 5.2.2. Układy napędowe z silnikami asynchronicznymi i indukcyjnymi sprzęgłami oraz hamulcami na prądy wirowe
 5.2.3. Układy napędowe z silnikami asynchronicznymi z regulacją częstotliwości
 5.2.4. Silniki prądu stałego
 5.3. Instalacje zasilające i łączniki zasilania
 5.4. Układy sterownicze, obwody bezpieczeństwa i urządzenia sterownicze
 5.5. Zabezpieczenie obwodów i silników elektrycznych
 5.5.1. Zabezpieczenie zwarciowe
 5.5.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
 5.5.3. Zabezpieczenia zanikowe
 5.6. Ochrona przeciwporażeniowa
 5.6.1. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)
 5.6.2. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
 5.6.3. Oznaczenia zacisków i przewodów pełniących funkcje ochronne
 5.6.4. Schematy układów sieciowych uwzględniające zastosowany system uziemień
 5.6.5. Rodzaje ochron przeciwporażeniowych
 5.6.5.1. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
 5.6.5.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
 5.6.5.3. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa)
 6. NAPĘD I STEROWANIE HYDRAULICZNE
 6.1. Charakterystyka ogólna
 6.2. Układy hydrauliczne mechanizmów żurawi
 6.2.1. Wprowadzenie
 6.2.2. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w hak
 6.2.3. Schemat hydrauliczny żurawia przeładunkowego wyposażonego w głowicę obrotową z chwytakiem
 6.2.4. Schemat blokowy napędu hydraulicznego żurawia samojezdnego samochodowego z wysięgnikiem teleskopowym
 6.3. Badania, instrukcja eksploatacyjna, oznakowanie
 7. KONSTRUKCJE NOŚNE
 7.1. Wysięgniki
 7.1.1. Wysięgniki wychylne
 7.1.2. Wysięgniki wodzakowe
 7.2. Wieże (maszty)
 7.3. Ramy obrotowe
 8. PODWOZIA, PODSTAWY I MECHANIZMY JAZDY
 8.1. Podwozia żurawi samojezdnych
 8.1.1. Podwozia kołowe
 8.1.1.1. Charakterystyka podwozi kołowych
 8.1.1.2. Rama z podporami
 8.1.1.3. Układ napędowy
 8.1.1.4. Zawieszenie podwozia
 8.1.2. Podwozia gąsienicowe
 8.2. Podstawy, podwozia i mechanizmy jazdy żurawi wieżowych
 8.2.1. Podstawy żurawi wieżowych
 8.2.2. Podwozia żurawi wieżowych
 8.2.3. Mechanizmy jazdy podwozia
 9. MECHANIZMY ŻURAWI
 9.1. Wprowadzenie
 9.2. Wciągarki
 9.3. Mechanizmy wodzenia
 9.4. Mechanizmy obrotu
 9.5. Mechanizmy pomocnicze
 9.5.1. Mechanizm teleskopowania wieży i samowspinania
 9.5.2. Mechanizm bębna kablowego
 9.5.3. Mechanizm montażu i demontażu przeciwwagi
 9.5.4. Mechanizm składania wysięgnika i wieży
 10. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
 10.1. Wiadomości ogólne
 10.2. Ogranicznik obciążenia
 10.3. Wskaźnik obciążenia
 10.4. Wskaźnik masy ładunku
 10.5. Ograniczniki ruchu
 10.5.1. Ogranicznik wysokości podnoszenia
 10.5.2. Ogranicznik głębokości opuszczania
 10.5.3. Ogranicznik obrotu
 10.5.4. Ogranicznik jazdy żurawia
 10.5.5. Ogranicznik pochylenia wysięgnika
 10.5.6. Ogranicznik ruchu wstecz zabezpieczający przed przerzutem wysięgnika
 10.5.7. Ogranicznik zluzowania liny
 10.5.8. Ogranicznik teleskopowania wysięgnika
 10.6. Ograniczniki działania
 10.7. Wskaźniki ruchów i działania
 10.7.1. Wskaźnik ograniczenia wysokości podnoszenia
 10.7.2. Wskaźniki kąta pochylenia wysięgników
 10.7.3. Wskaźnik długości wysięgnika
 10.7.4. Wskaźnik wysięgu
 10.7.5. Wskaźnik obrotu bębna linowego
 10.7.6. Wskaźnik wypoziomowania
 10.7.7. Wskaźnik obrotu
 10.7.8. Wskaźnik prędkości wiatru
 11. KABINY I STANOWISKA STEROWNICZE
 12. MONTAŻ ŻURAWI
 12.1. Wprowadzenie
 12.2. Transport żurawi
 12.3. Ogólne zasady montażu (demontażu)
 12.4. Przygotowanie miejsca montażu
 12.5. Montaż żurawi samojezdnych
 12.5.1. Montaż żurawia z wysięgnikiem teleskopowym
 12.5.2. Montaż żurawia z wysięgnikiem kratownicowym
 12.5.3. Montaż żurawia z podwoziem gąsienicowym z wysięgnikiem kratownicowym
 12.6. Montaż żurawi wieżowych
 12.6.1. Montaż żurawi wieżowych samomontujących
 12.6.2. Montaż żurawi wieżowych montowanych z zespołów i części
 12.7. Dokumentacja pomontażowa
 13. KONSERWACJA ŻURAWI
 13.1. Wprowadzenie
 13.2. Obowiązki i uprawnienia konserwatorów
 13.3. Instrukcja eksploatacji żurawi
 13.4. Smarowanie i wymiana oleju
 13.4.1. Smarowanie łożysk
 13.4.2. Smarowanie przekładni zębatych
 13.4.3. Wymiana oleju w układach hydraulicznych
 13.5. Przegląd i konserwacja lin stalowych
 13.5.1. Smarowanie lin
 13.5.2. Przegląd i ocena zużycia lin
 13.5.3. Składowanie, transport, pobieranie i przecinanie lin
 13.6. Przegląd i konserwacja elementów żurawi
 13.6.1. Bębny i krążki linowe
 13.6.2. Koła jezdne
 13.6.3. Haki i zblocza hakowe
 13.6.4. Chwytaki
 13.6.5. Chwytniki elektromagnetyczne
 13.6.6. Sprzęgła
 13.6.7. Hamulce
 13.6.8. Przekładnie zębate
 13.7. Przegląd i konserwacja konstrukcji stalowej
 13.8. Przegląd i konserwacja wyposażenia elektrycznego
 13.8.1. Silniki
 13.8.2. Nastawniki i sterowniki
 13.8.3. Oporniki
 13.8.4. Styczniki i przekaźniki
 13.8.5. Zwalniaki
 13.8.6. Łączniki ograniczników ruchu i działania
 13.8.7. Zbieracze prądu
 13.8.8. Aparatura elektryczna i sterownicza
 13.9. Przegląd i konserwacja torowisk
 13.10. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających
 13.10.1. Sprawdzenie działania ogranicznika i wskaźnika obciążenia oraz wskaźnika masy ładunku i wskaźnika wysięgu
 13.10.2. Sprawdzanie ograniczników ruchu i działania
 13.10.3. Sprawdzanie działania urządzeń sterowniczych, blokady zerowej i przycisku „STOP”
 13.10.4. Sprawdzanie działania hamulców
 14. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 14.1. Przepisy ogólne w zakresie bhp przy obsłudze i konserwacji
 14.2. Służba eksploatacyjna
 14.3. Warunki bezpiecznej eksploatacji żurawi
 14.4. Eksploatacja żurawi w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
 14.5. Sygnały porozumiewawcze w ruchu dźwignic
 14.6. Awarie żurawi
 14.6.1. Awarie spowodowane przeciążeniem i nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi
 14.6.2. Awarie spowodowane niezadziałaniem ograniczników ruchów roboczych
 14.6.3. Awarie spowodowane wykonywaniem nieprawidłowych ruchów
 14.6.4. Awarie spowodowane wadliwym zawieszeniem ładunku
 LITERATURA
 Ważniejsze przepisy prawne
 Ważniejsze normy
 Prospekty

Autor: Włodzimierz Skrzymowski
Liczba stron: 420
Oprawa: kartonowa, lakierowana
Data dodania produktu: 30 grudzień 2011.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Żurawie samojezdne i wieżowe. Konserwacja i montaż
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 60 z 132 w kategorii podręczniki Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Suwnice - materiał dydaktyczny
 Suwnice - materiał dydaktyczny       31,00 zł 
Zagadnienia poruszane w książce pokrywają się z tematyką kursów na obsługę suwnic i są źródłem wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu przed komisją dozoru technicznego. Mogą też dostarczyć wiadomości osobom już zajmującym się ... 
Operator maszyn do robót drogowych
 Operator maszyn do robót drogowych       85,20 zł 
Niniejsza książka jest adresowana przede wszystkim do kandydatów na operatorów podstawowych maszyn do robót drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Może ona być także cenną pomocą dla wykładowców i instruktorów szkolących ... 
Pierwsza pomoc. Postępowanie w nagłych zdarzeniach
 Pierwsza pomoc. Postępowanie w nagłych zdarzeniach       27,83 zł 
Los poszkodowanego w znacznym stopniu zależy od sprawnego działania świadków zdarzenia lub tych osób. Które pierwsze dotarły na miejsce wypadku lub nagłego zachorowania. Poradnik przybliża zasady postępowania w nagłych zdarzeniach, ... 
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia       38,00 zł 
Książka zwiera ujęte w sposób zwięzły podstawowe wiadomości, które powinni posiadać kandydaci na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ... 
Wózki jezdniowe. Materiał dydaktyczny
 Wózki jezdniowe. Materiał dydaktyczny       31,00 zł 
Książka została opracowana dla osób mających zajmować się eksploatacją wózków jezdniowych, jak również dla osób, które tą eksploatacją się zajmują, a chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Pozycja wydawnicza jest ... 
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - program do oceny ryzyka zawodowego
Nowości
[DVD] - BHP przy spawaniu elektrycznym
[DVD] - BHP przy spawaniu elektrycznym

220,00 zł

Zobacz wszystkie
  28 marzec 2020     9299959 wywołań od 11 maj 2007