BHP.pl Moje konto  
  Katalog » materiały szkoleniowe » podręczniki » KaBe Moje konto     
Kategorie
książki (283)
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (80)
materiały szkoleniowe (186)
» instruktaże (52)
» podręczniki (132)
» prezentacje (1)
» testy (1)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Operator maszyn do robót drogowych
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy KaBe
Producent KaBe, Krosno
Cena brutto: 85,20 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu
Niniejsza książka jest adresowana przede wszystkim do kandydatów na operatorów podstawowych maszyn do robót drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Może ona być także cenną pomocą dla wykładowców i instruktorów szkolących operatorów tych maszyn oraz dla innych osób zajmujących się ich eksploatacją. Treść książki wyczerpuje zagadnienia objęte obowiązującym programem szkolenia kandydatów na operatorów podstawowych maszyn do robót drogowych.

Spis treści
 Wstęp
 1. Wymagania kwalifikacyjne dla zawodu operatora maszyn i innych urządzeń technicznych do robót drogowych w zakresie klas uprawnień
 2. Ogólne wiadomości o robotach drogowych i wymaganiach technicznych dróg
 2.1. Droga. Elementy składowe drogi
 2.2. Materiały do budowy nawierzchni drogowych
 2.2.1. Kruszywa drogowe
 2.2.1.1. Wybrane cechy kruszyw ważne dla nawierzchni drogowych
 2.2.2. Wypełniacze
 2.2.3. Spoiwa hydrauliczne
 2.2.4. Lepiszcza bitumiczne
 2.2.4.1. Asfalt drogowy
 2.2.4.2. Asfalty specjalne
 2.2.4.3. Emulsje asfaltowe
 2.2.5. Dodatki i modyfikatory do asfaltów drogowych i mieszanek mineralno-asfaltowych
 2.2.6. Mieszanki mineralne
 2.2.7. Mieszanki mineralno-asfaltowe
 2.2.7.1. Mieszanka grysowo-mastyksowa SMA (Split Mastix Asphalt)
 2.2.8. Geosyntetyki
 2.3. Oznakowanie terenu robót drogowych
 3. Przegląd maszyn i technik drogowych
 3.1. Klasyfikacja maszyn do robót drogowych
 3.2. Wytwórnie mieszanek bitumicznych (WMB)
 3.2.1. Wytwórnia mieszanek bitumicznych o ruchu ciągłym
 3.2.2. Wytwórnia mieszanek bitumicznych o ruchu cyklicznym
 3.2.2.1. Standardowe zabezpieczenia stałych wytwórni mieszanek bitumicznych
 3.2.3. Mobilne i półmobilne wytwórnie mieszanek bitumicznych
 3.2.4. Zespół automatyki wytwórni mieszanek bitumicznych
 3.2.4.1. Charakterystyka współpracujących z automatyką wytwórni urządzeń
 3.2.5. Kontrole urządzeń przeprowadzane podczas pracy WMB
 3.2.6. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy w WMB
 3.3. Maszyny do rozkładania mieszanek bitumicznych
 3.3.1. Zespoły konstrukcyjne maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych
 3.3.1.1. Rama główna
 3.3.1.2. Zespół napędu
 3.3.1.3. Stół roboczy
 3.3.1.4. Układ podawania mieszanki bitumicznej
 3.3.1.5. Zasobnik mieszanki bitumicznej
 3.3.1.6. Układ jazdy
 3.3.1.7. Układ skrętu kół kierowanych
 3.3.1.8. Układ automatycznej niwelacji
 3.3.1.9. Instalacja hydrauliczna
 3.3.1.10. Instalacja grzewcza stołu roboczego
 3.3.1.11. Instalacja pneumatyczna
 3.3.2. Transport mieszanki bitumicznej na budowę
 3.3.3. Praca rozściełacza na budowie
 3.3.3.1. Przygotowanie miejsca wbudowywania mieszanki bitumicznej
 3.3.3.2. Ogólne zasady układania warstw bitumicznych
 3.3.3.3. Eksploatacja rozściełacza
 3.4. Walce drogowe
 3.4.1. Ogólne cechy charakterystyczne walców
 3.4.2. Walce statyczne gładkie
 3.4.3. Walce ogumione
 3.4.4. Walce oscylacyjne
 3.4.5. Walce wibracyjne
 3.4.6. Budowa walców
 3.4.6.1. Układ mechanizmów napędowych
 3.4.6.2. Układ kierowniczy
 3.4.6.3. Sposób zawieszenia wału przedniego walca
 3.4.6.4. Układ hamulcowy
 3.4.6.5. Instalacja hydrauliczna
 3.4.6.6. Instalacja wodna
 3.4.7. Abc prawidłowego wałowania
 3.4.7.1. Przywałowanie mieszanki bitumicznej
 3.4.7.2. Zagęszczanie właściwe mieszanki bitumicznej (wałowanie)
 3.4.7.3. Wygładzanie nawierzchni bitumicznych
 3.4.7.4. Zagęszczanie mieszanki bitumicznej na szwach poprzecznych i podłużnych
 3.4.7.5. Boczne krawędzie nawierzchni drogowych
 3.4.8. Variomatic
 3.5. Frezarki drogowe
 3.5.1. Ogólna budowa i dane techniczne frezarek drogowych
 3.5.1.1. Rama nośna
 3.5.1.2. Układ jezdny
 3.5.1.3. Układ bębna skrawającego
 3.5.1.4. Układ hydrauliczny frezarek drogowych
 3.5.1.5. Układ przenośników taśmowych
 3.5.1.6. Układ kierowniczy
 3.5.1.7. Układ hamulcowy
 3.5.1.8. Wyposażenie zraszające i wodna instalacja wysokiego ciśnienia
 3.5.2. Zastosowanie frezarek drogowych i technologie frezowania na zimno
 3.5.2.1. Uszorstnienie warstwy ścieralnej
 3.5.2.2. Wyrównywanie warstwy ścieralnej
 3.5.2.3. Profilowanie warstwy ścieralnej przed przykryciem jej nową warstwą bitumiczną
 3.5.2.4. Ogólne względy bezpieczeństwa ruchu na frezowanych odcinkach jezdni
 3.5.2.5. Automatyczne kontrolowanie głębokości frezowania i pochyleń poprzecznych walca skrawającego
 3.5.3. Recyklowanie powierzchniowe na gorąco
 3.5.3.1. Remikser
 3.5.3.2. Maszyny do repavingu
 3.5.3.3. Maszyny do heatingu
 4. Użytkowanie eksploatacyjne maszyn
 4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn
 4.2. Zawartość i zasada posługiwania się Dokumentacją Techniczno-Ruchową
 4.3. Książka maszyny
 4.4. Podstawowe materiały eksploatacyjne
 4.4.1. Oleje do układów hydrokinetycznych
 4.4.2. Oleje silnikowe w układach hydraulicznych
 4.4.3. Układ centralnego smarowania
 4.4.4. Układ paliwowy
 4.4.5. Układ chłodzenia
 4.4.6. Układ hamulcowy
 4.5. Zadania operatora w procesie użytkowania eksploatacyjnego maszyn
 5. Ogólne zasady bezpiecznej pracy maszynami do robót drogowych
 5.1. Zasady bhp przy użytkowaniu, obsługach technicznych oraz transporcie maszyn
 5.2. Symbole i napisy ostrzegawcze
 6. Napęd hydrauliczny w maszynach do robót drogowych
 6.1. Ogólna charakterystyka napędów hydraulicznych
 6.1.1. Podstawowe zależności w napędach hydraulicznych
 6.2. Rodzaje i budowa hydraulicznych układów napędowych
 6.3. Elementy hydrauliki roboczej w napędzie hydrostatycznym
 6.4. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych wybranych zespołów roboczych napędu hydrostatycznego
 6.4.1. Obrotowe przekładnie hydrostatyczne w mechanizmach napędowych maszyn do robót drogowych
 6.4.2. Liniowe przekładnie hydrostatyczne w mechanizmach napędowych maszyn do robót drogowych
 6.4.3. Hydrostatyczny układ skrętu
 6.5. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych zespołów roboczych napędu hydrokinetycznego
 6.6. Zabezpieczenia hydrauliczne układów hydraulicznych
 6.7. Zagrożenia występujące przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych
 7. Podstawy elektrotechniki
 7.1. Podstawowe wielkości elektryczne
 7.1.1. Praca i moc prądu elektrycznego
 7.2. Obwód elektryczny prądu stałego
 7.2.1. Łączenie odbiorników
 7.3. Elementy instalacji elektrycznych w maszynach do robót drogowych
 7.3.1. Akumulatory kwasowe
 7.3.1.1. Ogólne warunki ładowania akumulatorów
 7.3.1.2. Określenie biegunowości akumulatora
 7.3.1.3. Sposoby łączenia akumulatorów
 7.3.1.4. Użytkowanie i konserwacja akumulatorów
 7.3.1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 7.3.2. Prądnice prądu przemiennego
 7.3.2.1. Niedomagania alternatorów
 7.3.3. Bezpieczniki i przewody
 8. Silniki wysokoprężne
 8.1. Zasada pracy silnika wysokoprężnego
 8.2. Budowa i zasady pracy układów występujących w silniku wysokoprężnym
 8.2.1. Kadłuby, głowice i cylindry
 8.2.2. Układ korbowo-tłokowy
 8.2.3. Układ rozrządu silnika wysokoprężnego
 8.2.4. Układy wtryskowe silników wysokoprężnych
 8.2.5. Komory spalania silników wysokoprężnych
 8.2.6. Układ zasilania silników powietrzem
 8.2.7. Układy smarowania silników wysokoprężnych
 8.2.8. Układy chłodzenia silników wysokoprężnych
 8.2.9. Układ wydechowy
 8.3. Turbodoładowanie silnika wysokoprężnego
 8.3.1. Turbodoładowanie zespolone
 8.3.2. Eksploatacyjne wymogi obsługi turbosprężarek
 8.4. Obsługa i eksploatacja silnika wysokoprężnego
 8.4.1. Zaniedbania i niedopatrzenia w użytkowaniu silnika
 8.4.2. Nakazy DTR maszyn dotyczące eksploatacji silników
 8.4.3. Obsługa codzienna silnika
 8.4.4. Obsługa okresowa silnika
 8.4.5. Obsługa układu smarowania (olejenia)
 8.4.6. Obsługa układu chłodzenia
 8.4.7. Urządzenia rozruchowe silników wysokoprężnych
 9. Nawierzchnie drogowe. Typy nawierzchni, podział, określenia
 9.1. Ogólne zasady projektowania nawierzchni bitumicznych
 9.2. Cienkie warstwy ścieralne nawierzchni drogowych
 9.2.1. Cienkie warstwy ścieralne „na zimno” typu „slurry surfacing”
 9.2.2. Cienkie warstwy ścieralne „na gorąco”
 9.3. Przyczyny uszkodzeń drogowych nawierzchni bitumicznych
 9.3.1. Powierzchniowe utrwalenie w naprawie nawierzchni drogowych
 9.3.2. Nawierzchnie typu „beton na asfalt”
 9.3.3. Remonty nawierzchni podatnych i półsztywnych
 9.4. Metody budowy nawierzchni betonowych
 9.4.1. Betonowanie nawierzchni w deskowaniach stałych
 9.4.2. Betonowanie nawierzchni w deskowaniach ślizgowych
 9.4.3. Zalety i wady nawierzchni betonowych
 Literatura
Autor: Maciej Jodłowski
Liczba stron: 430
Oprawa: foliowana
Data dodania produktu: 30 grudzień 2011.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Operator maszyn do robót drogowych
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 57 z 132 w kategorii podręczniki Następny produkt
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Suwnice - materiał dydaktyczny
 Suwnice - materiał dydaktyczny       31,00 zł 
Zagadnienia poruszane w książce pokrywają się z tematyką kursów na obsługę suwnic i są źródłem wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu przed komisją dozoru technicznego. Mogą też dostarczyć wiadomości osobom już zajmującym się ... 
Pierwsza pomoc. Postępowanie w nagłych zdarzeniach
 Pierwsza pomoc. Postępowanie w nagłych zdarzeniach       27,83 zł 
Los poszkodowanego w znacznym stopniu zależy od sprawnego działania świadków zdarzenia lub tych osób. Które pierwsze dotarły na miejsce wypadku lub nagłego zachorowania. Poradnik przybliża zasady postępowania w nagłych zdarzeniach, ... 
Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia       38,00 zł 
Książka zwiera ujęte w sposób zwięzły podstawowe wiadomości, które powinni posiadać kandydaci na konserwatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem mechanicznym. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób ... 
Wózki jezdniowe. Materiał dydaktyczny
 Wózki jezdniowe. Materiał dydaktyczny       31,00 zł 
Książka została opracowana dla osób mających zajmować się eksploatacją wózków jezdniowych, jak również dla osób, które tą eksploatacją się zajmują, a chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Pozycja wydawnicza jest ... 
Hakowy. Praktyczny poradnik do szkoleń
 Hakowy. Praktyczny poradnik do szkoleń       39,50 zł 
Doskonały poradnik opisujący zasady organizacji pracy przy szeroko rozumianym zmechanizowanym przemieszczaniu ładunków. Zawiera najistotniejsze informacje związane z pracą hakowego (sygnalisty), a tym samym służy pomocą w uzyskaniu ... 
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - program do oceny ryzyka zawodowego
Nowości
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...
Podręczny słownik BHP dla praktyków ...

48,00 zł

Zobacz wszystkie
  12 lipiec 2020     9626511 wywołań od 11 maj 2007