BHP.pl Moje konto  
  Katalog » książki » prawo (kodeksy, przepisy) » WiP - UOB0131 Moje konto     
Kategorie
książki (283)
» bhp (42)
» prawo (kodeksy, przepisy) (59)
» zarządzanie bezpieczeństwem (3)
» profilaktyka (1)
» regulaminy - instrukcje (16)
» ochrona przeciwpożarowa (6)
» HACCP / GMP / GHP (55)
» ryzyko zawodowe (6)
» ergonomia (2)
» choroby zawodowe (2)
» wypadki (6)
» czynniki szkodliwe (6)
» ochrony (1)
» wydawn. elektroniczne - e-booki (78)
» kalendarze
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (80)
materiały szkoleniowe (186)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Kontrola ZUS w firmie 2017
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy WiP - UOB0131
Producent Wiedza i Praktyka, Warszawa
Cena brutto: 37,00 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu
Inspektorzy kontroli ZUS sprawdzają, czy płatnik składek prawidłowo nalicza wysokość należnych składek, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i tytułu do ubezpieczeń oraz czy prawidłowo wypłaca świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Płatnik składek powinien odpowiednio przygotować się do takiej kontroli, czyli przede wszystkim pamiętać o terminie oraz o dokumentach, które będzie weryfikować inspektor. Mogą to być listy płac, księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, listy wypłat wynagrodzeń, karty wynagrodzeń, umowy, na podstawie których świadczona jest praca w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia czy też regulaminy wynagradzania, regulaminy przyznawania świadczeń socjalnych oraz dokumenty podatkowe.

Inspektorzy ZUS w czasie kontroli sprawdzają m.in., czy płatnik składek prawidłowo nalicza wysokość należnych składek, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i tytułu do ubezpieczeń oraz czy prawidłowo wypłaca świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Płatnik powinien więc odpowiednio przygotować się do takiej kontroli, czyli przede wszystkim pamiętać o obowiązujących terminach, swoich obowiązkach i uprawnieniach oraz zwrócić uwagę na to, jakie dokumenty będzie weryfikował inspektor.

SPIS TREŚCI:
Wykaz aktów prawnych 
Rozdział 1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
Czym jest i na czym polega zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli? 
W jaki sposób ZUS powiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli? 
W jaki sposób płatnik otrzyma zawiadomienie o wszczęciu kontroli? 
Jakie elementy musi zawierać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli? 
W jakich przypadkach inspektor może nie doręczyć zawiadomienia, a kontrola i tak się odbędzie? 
Rozpoczęcie kontroli 
Kto oprócz inspektora może uczestniczyć w kontroli u płatnika składek? 
Rozdział 2. Jak przygotować się do kontroli?
W jakim terminie rozpocznie się kontrola?
Gdzie inspektor przeprowadza kontrolę? 
Co oznaczają „niezbędne warunki”, które musi zagwarantować płatnik inspektorowi? 
Co w przypadku gdy płatnik składek nie zapewni odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli? 
Jak długo może trwać kontrola? 
Jakie obowiązki ma płatnik składek, czyli co sprawdzi ZUS? 
W jaki sposób płatnik składek dowie się, co będzie sprawdzał inspektor? 
Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych 
Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania i opłacania
Składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek 
Składki na ubezpieczenie wypadkowe 
Składki za pracowników delegowanych 
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 
Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 
Wnioski o świadczenia emerytalne 
Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych
Oględziny składników majątku 
Zakończenie czynności kontrolnych 
Rozdział 3. Prawa i obowiązki płatnika składek 
Płatnik ma prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych 
Płatnik ma prawo wskazać osoby do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych
Płatnik ma prawo uczestniczyć w przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka 
Płatnik ma prawo uczestniczyć w przeprowadzaniu oględzin składników majątku 
Płatnik ma prawo żądać dostępu do wydanych dokumentów 
Płatnik ma prawo wnieść zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli 
Płatnik ma obowiązek udostępnić księgi i dokumenty związane z zakresem kontroli 
Płatnik ma obowiązek udostępnić do oględzin składniki majątku 
Płatnik ma obowiązek sporządzić i wydać kopie dokumentów związanych z zakresem kontroli i określonych przez inspektora 
Płatnik ma obowiązek zapewnić inspektorowi odpowiednie warunki 
Płatnik ma obowiązek udzielać wyjaśnień kontrolującemu 
Płatnik ma obowiązek przedstawić tłumaczenie dokumentacji 
Płatnik składek ma obowiązek dostarczyć dokumenty w wyznaczonym terminie 
Płatnik ma obowiązek wykonać czynności związane z kontrolą nieodpłatnie 
Płatnik składek ma obowiązek na żądanie inspektora wydać określone dokumenty 
Płatnik ma obowiązek przygotować dokumenty korygujące 
Płatnik ma prawo złożyć sprzeciw podjęcia i wykonywania czynności 
W jakim terminie można wnieść sprzeciw? 
Czy składając sprzeciw, płatnik składek musi podawać jego przyczynę? 
Jaka jest forma wniesienia sprzeciwu i gdzie należy go wnieść? 
Jakie postanowienia może wydać ZUS? 
Kto podejmuje w ZUS decyzję o rozpatrzeniu sprzeciwu?
Czy zawsze kontrolowany płatnik składek a prawo wniesienia sprzeciwu? 
Zażalenie 
Rozdział 4. Jakich dokumentów może żądać inspektor kontroli? 
Akta osobowe 
Dokumentacja podatkowa związana z zakresem kontroli
Dokumentacja uprawniająca do wypłaty świadczeń krótkoterminowych 
Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa sporządzona przez płatnika składek 
Dokumenty dotyczące zasad wynagradzania 
Dokumenty potwierdzające rejestrację płatnika składek w innych organach 
Dokumenty rachunkowe
Dokumenty założycielskie 
Ewidencje, które musi prowadzić płatnik składek 
Umowy cywilnoprawne 
Wnioski o świadczenia emerytalno-rentowe sporządzone przez płatnika składek 
Zaświadczenia wystawione przez płatnika składek 
W jaki sposób inspektor skontroluje akta osobowe? 
W jaki sposób inspektor skontroluje umowy cywilnoprawne? 
W jaki sposób inspektor skontroluje dokumentację finansowo-księgową?
W jaki sposób inspektor skontroluje dokumentację związaną z prawidłowością ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych? 
W jaki sposób inspektor skontroluje prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne? 
W jaki sposób inspektor skontroluje wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych? 
Jakie dokumenty sprawdzi inspektor w przypadku oględzin składników majątku? 
Rozdział 5. Kontrola należności z tytułu składek na Fundusz  Pracy
Fundusz Pracy 
Składki na Fundusz Pracy 
Definicja „kwota wynosząca w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie” 
Kto opłaca składki na Fundusz Pracy? 
Jakie nieprawidłowości najczęściej wykrywają inspektorzy kontroli ZUS? 
Umowy cywilnoprawne 
Osoby niepełnosprawne 
Osoby, którzy ukończyli 50 lat (bezrobotni) oraz 55 i 60 lat 
Pracownicy wracający z urlopu macierzyńskiego 
Przerwanie okresu zwolnienia z opłacania składek 
Pracownicy, którzy nie ukończyli 30. roku życia i zostali skierowani do pracy przez PUP 
Jakie dokumenty sprawdzi inspektor kontroli? 
Rozdział 6. Protokół kontroli
Płatnik zgadza się z ustaleniami protokołu
Płatnik nie zgadza się z ustaleniami 
Co zawiera protokół kontroli ZUS? 
Określenie jednostki (oddziału) ZUS 
Oznaczenie kontrolowanego płatnika składek
Nazwa dokumentu wraz z określeniem firmy kontrolowanego płatnika składek 
Oznaczenie inspektora kontroli ZUS prowadzącego kontrolę płatnika składek 
Czas trwania kontroli (data wszczęcia i zakończenia kontroli, dni przerwy w kontroli) 
Data doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 
Adnotacja o dokonaniu wpisu do książki kontroli 
Liczba zgłoszonych ubezpieczonych oraz średnioroczna liczba ubezpieczonych 
Zakres kontroli 
Ustalenia kontroli 
Ustalenia inspektora dotyczące zgłaszania do ubezpieczeń i opłacania składek 
Ustalenia inspektora dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
Zapis informujący o prawie płatnika do złożenia zastrzeżeń do ustaleń kontroli 
Rozdział 7. Postępowanie odwoławcze od ustaleń ZUS 
W jaki sposób wnieść zastrzeżenia do ustaleń kontroli? 
W jaki sposób inspektor rozpatruje zastrzeżenia płatnika do protokołu? 
Czy zastrzeżenia są ostatnią formą odwołania się płatnika składek od ustaleń kontroli?
W jakich przypadkach po wynikowej kontroli płatnika ZUS wyda decyzje? 
Jak wygląda procedura wydawania decyzji przez ZUS? 
Jaki jest zakres wydawanych decyzji pokontrolnych? 
Jakie elementy zawiera decyzja wydana przez ZUS? 
W jaki sposób wnieść odwołanie od decyzji ZUS? 
Jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji ZUS? 
Jak wygląda procedura po złożeniu odwołania?
Autor: Łukasz Michalski
Liczba stron: 108
Oprawa: miękka
Wydanie: 12 / 2016
Data dodania produktu: 22 maj 2017.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Kontrola ZUS w firmie 2017
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 21 z 59 w kategorii prawo (kodeksy, przepisy) Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - program do oceny ryzyka zawodowego
Nowości
[DVD] - BHP przy spawaniu elektrycznym
[DVD] - BHP przy spawaniu elektrycznym

220,00 zł

Zobacz wszystkie
  07 lipiec 2020     9612529 wywołań od 11 maj 2007