BHP.pl Moje konto  
  Katalog » książki » bhp » KAM-0799:W23P01 Moje konto     
Kategorie
książki (283)
» bhp (42)
» prawo (kodeksy, przepisy) (59)
» zarządzanie bezpieczeństwem (3)
» profilaktyka (1)
» regulaminy - instrukcje (16)
» ochrona przeciwpożarowa (6)
» HACCP / GMP / GHP (55)
» ryzyko zawodowe (6)
» ergonomia (2)
» choroby zawodowe (2)
» wypadki (6)
» czynniki szkodliwe (6)
» ochrony (1)
» wydawn. elektroniczne - e-booki (78)
» kalendarze
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (80)
materiały szkoleniowe (186)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia. Ochrona zatrudnienia. Organizacja pracodawców, związki zawodowe.
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy KAM-0799:W23P01
Producent Wolters Kluwer, Warszawa
Cena brutto: 60,00 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu

Stan prawny na 2.01.2016 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: 

KODEKS PRACY:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224)
 • 2 stycznia 2016 r., 1 marca 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.)
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
 • 1 września 2018 r. - ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. zm.)
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA WYNAGRODZENIA W OKRESIE NIEWYKONYWANIA PRACY ORAZ WYNAGRODZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ OBLICZANIA ODSZKODOWAŃ, ODPRAW, DODATKÓW WYRÓWNAWCZYCH DO WYNAGRODZENIA ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE PRACY:
 • 22 lutego 2016 r. - rozporządzenie MPiPS z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. poz. 2000)
USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:
 • nowy tekst jednolity
USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217 z późn. zm.)
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.)
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:
 • nowy tekst jednolity
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199)
USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ:
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.)
USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
 • 24 października 2015 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1567)
 • 25 października 2015 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1582)
 • 13 listopada 2015 r. - ustawa z 10 października 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1607)
 • 21 listopada 2015 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1814)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217 z późn. zm.)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199)
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.)
USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH:
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW:
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.)
 • 22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220)
USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1830)
 • 2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 z późn. zm.)
USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
 • 1 października 2015 r. - ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 493)
 • 1 stycznia 2016 r., 11 września 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273)
 • 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.)
 • 1 lipca 2016 r., 1 października 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 1886)
 • 1 października 2016 r. - ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198 z późn. zm.)
 • 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.)
USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199)
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKRESU PROWADZENIA PRZEZ PRACODAWCÓW DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA:
 • 2 stycznia 2016 r., 22 lutego 2016 r. - rozporządzenie MPiPS z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. poz. 2005)
USTAWA O ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW:
 • nowy tekst jednolity
USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH:
 • nowy tekst jednolity
USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:
 • 11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)
USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:
 • nowy tekst jednolity
 • 22 września 2015 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 8 września 2015 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz. 1442)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.)
USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:
 • 11 października 2015 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348 z późn. zm.)
 • 18 października 2015 r. - ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539)
 • 27 listopada 2015 r. - ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1854)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. poz. 1418)
 • 1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595)
 • 13 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 1587)
 • 1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4)

Liczba stron: 1004
Oprawa: miękka z tworzywa
Wydanie: 2016
Data dodania produktu: 22 styczeń 2016.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia. Ochrona zatrudnienia. Organizacja pracodawców, związki zawodowe.
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 2 z 42 w kategorii bhp Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - programy komputerowe dla bhp
Nowości
[DVD] - BHP przy spawaniu elektrycznym
[DVD] - BHP przy spawaniu elektrycznym

220,00 zł

Zobacz wszystkie
  12 lipiec 2020     9626565 wywołań od 11 maj 2007