BHP.pl Moje konto  
  Katalog » książki » prawo (kodeksy, przepisy) » WiP - UOB0098 Moje konto     
Kategorie
książki (282)
» bhp (41)
» prawo (kodeksy, przepisy) (59)
» zarządzanie bezpieczeństwem (3)
» profilaktyka (1)
» regulaminy - instrukcje (16)
» ochrona przeciwpożarowa (6)
» HACCP / GMP / GHP (55)
» ryzyko zawodowe (6)
» ergonomia (2)
» choroby zawodowe (2)
» wypadki (6)
» czynniki szkodliwe (6)
» ochrony (1)
» wydawn. elektroniczne - e-booki (78)
» kalendarze
programy komputerowe (89)
filmy / prezentacje / plakaty (95)
druki (81)
materiały szkoleniowe (186)
instrukcje stanowiskowe (1039)
znaki bhp (374)
Producenci
Szukaj
Wyraz(y):
Przedział cenowy:
do
Kategoria:
Zaawansowane
Informacje
Regulamin sklepu
Dostawa, płatność, zwroty
Napisz do nas
O nas
Warunki reklamy w sklepie
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailsklep@bhp.pl
FAXfax 58 333 45 73
Teltel. 58 56 232 37
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest
 1 Gość
 online.
Informacje o produkcie
Kodeks pracy 2016. Ujednolicony tekst ustawy. Komentarz do zmian
Kliknij, aby powiększyć
Numer katalogowy WiP - UOB0098
Producent Wiedza i Praktyka, Warszawa
Cena brutto: 67,00 zł
Zamawiana ilość:  
Opis produktu
Zmian w prawie pracy, które weszły w życie od 2016 r. obejmą uprawnienia rodzicielskie oraz umowy terminowe.
W przypadku tych pierwszych zmiany dotyczą:
• urlopu macierzyńskiego
• urlopu rodzicielskiego
• urlopu wychowawczego
• urlopu ojcowskiego
• urlopu adopcyjnego
• zwolnień na opiekę nad dzieckiem
Oprócz tego od 22 lutego 2016 r.  zatrudniający mają do wyboru trzy rodzaje umów (na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony). Zniknie umowa na czas wykonywania określonej pracy. Zmiany dotyczą również okresu wypowiedzenia i limitu umów.
W naszej publikacji skrupulatnie omawiamy każdy z punktów nowelizacji ustawy, operując na licznych przykładach.

SPIS TREŚCI
Komentarz do zmian 
Uprawnienia rodzicielskie 
Nowe terminy składania wniosków i urzędowe wzory
Urlop macierzyński 
Więcej opcji na wcześniejszy powrót do pracy 
Urlop przedsiębiorczej matki przejmuje pracownik ojciec 
Prawo do urlopu nabyte po porodzie 
Zgon, hospitalizacja matki lub porzucenie przez nią dziecka 
W opiece pomogą członkowie najbliższej rodziny 
Urlop rodzicielski 
Nawet na kilkuletnie dziecko 
Zazwyczaj nie mniej niż 8 tygodni 
Rezygnacja możliwa w każdym czasie 
Praca na urlopie wydłuża jego wymiar 
Wydłużony urlop można różnie spożytkować 
Urlop wychowawczy 
Urlop ojcowski 
Urlopy adopcyjne 
Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem 
Wolne rozliczane w dniach lub godzinach 
Dla niepełnoetatowca – odpowiednio mniej 
Przepisy przejściowe 
Dodatkowy urlop macierzyński na starych zasadach 
Nowe, korzystniejsze zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego 
Dotychczasowe terminy przy urlopie wychowawczym 
Pozostałe zmiany 
Umowy terminowe 
Mniej rodzajów umów 
Nowe zasady zatrudniania na próbę 
Maksymalnie na 3 miesiące 
Druga próba dla tego samego pracownika 
Dwa limity umów
Nie dwie, a nawet trzy umowy terminowe 
Ograniczenie w czasie 
Bezterminowo – po 33 miesiącach lub od czwartej umowy 
Niektóre sytuacje znoszą limity 
Dodatkowy zapis w umowie 
Informacja do PIP 
Przepisy przejściowe 
Okres wypowiedzenia
Na czas określony jak na umowie bezterminowej 
Bez dodatkowych klauzul 
Okresy wypowiedzeń – przepisy przejściowe
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy 
Lepiej za zgodą pracownika 
Po zmianach – jednostronnie decyduje pracodawca 
Zwolnienie płatne jak praca 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity) 
Dział I. Przepisy ogólne 
Rozdział I. Przepisy wstępne 
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy 
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 
Rozdział III. (Skreślony) 
Rozdział III. (Skreślony) 
Dział II. Stosunek pracy 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Umowa o pracę
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę 
Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium rzeczypospolitej polskiej z państwa będącego członkiem unii europejskiej 
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy 
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę 
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania 
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru 
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania 
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę 
Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę 
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę 
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna 
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna 
Dział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika 
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy 
Rozdział II. Obowiązki pracownika 
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji 
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników 
Rozdział IV. Regulamin pracy 
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia 
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników 
Dział V. Odpowiedzialność materialna pracowników 
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy 
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 
Dział VI. Czas pracy 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy 
Rozdział III. Okresy odpoczynku 
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy 
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych
Rozdział VI. Praca w porze nocnej 
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta 
Dział VII. Urlopy pracownicze 
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe 
Rozdział II. Urlopy bezpłatne 
Dział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 
Dział IX. Zatrudnianie młodocianych 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
Rozdział III. Dokształcanie 
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe 
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe 
Dział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy 
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy 
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne 
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia 
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 
Rozdział VIII. Szkolenie 
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi 
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy 
Dział XI. Układy zbiorowe pracy 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy 
Dział XII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 
Rozdział I. Przepisy ogólne 
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze 
Rozdział III. Sądy pracy 
Dział XIII. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
Rozdział II. (uchylony) 
Dział XIV. Przedawnienie roszczeń 
Dział XIV a. (uchylony) 
Dział XV. Przepisy końcowe
Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Emilia Wawrzyszczuk
Liczba stron: 160
Oprawa: miękka
Wydanie: 03-2016
Data dodania produktu: 21 lipiec 2016.
» Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF Kliknij, aby pobrać opis w formacie PDF
» Informuj mnie o aktualizacjach Kodeks pracy 2016. Ujednolicony tekst ustawy. Komentarz do zmian
» Napisz recenzję tego produktu!
» Zadaj nam pytanie...
Poprzedni produkt Produkt 44 z 59 w kategorii prawo (kodeksy, przepisy) Następny produkt
Koszyk
... jest pusty
Zaloguj się
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Nowy użytkownik

Zapomniałeś hasło?
Reklama
PENTA Soft - programy komputerowe dla bhp
Nowości
[DVD] - Bezpieczna pomoc drogowa
[DVD] - Bezpieczna pomoc drogowa

100,00 zł

Zobacz wszystkie
  09 kwiecień 2020     9331435 wywołań od 11 maj 2007